de 3d Methode

de 3d Methode

De methode

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk bewezen

De methodiek die wij gebruiken is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De methodiek zoals wij die momenteel hanteren is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Hoewel wij door de jaren heen al vele wetenschappers hebben getraind kunnen wij alleen melden dat de technieken in de praktijk blijken te werken. Wij realiseren ons dat het niet eenvoudig is om mensen dit vak zo goed te leren dat er geen fouten meer worden gemaakt. Dit zal zeker het geval blijven. Wij hebben echter geprobeerd een zo slim mogelijke methodiek te bedenken die een hoge mate van zekerheid geeft.

Waarom hebben wij deze methode ontwikkeld?

Wij hebben gekeken naar verschillende manieren van leugendetectie. We wilde een methode ontwikkelen die voor een breed publiek te gebruiken zou zijn. Daarnaast moest de methode een hoge betrouwbaarheid hebben. We wilde voor de methodiek geen gebruik maken van apparatuur. De drie dimensies die wij gebruiken zijn achtereenvolgens: non verbale communicatie, micro-expressies en taalpatronen.

Eerst een baseline bepalen

Als mensen communiceren doen zij dat niet alleen verbaal maar ook non verbaal. Wij leren deelnemers de non verbale communicatie waarnemen. Hierbij leren wij ze wat tekenen van bedrog kunnen zijn. Om te bepalen of dit ook het geval is moet de gesprekspartner zijn basis gedrag worden waargenomen. Dit noemen wij het bepalen van de baseline. Alleen na het bepalen van de baseline kunnen verschillen tussen het non verbale gedrag worden waargenomen.

Stress of leugen gerelateerde signalen

Het is van belang om te bepalen of deze signalen stress gerelateerd of leugen gerelateerd zijn. Om dit beter te kunnen bepalen gaan we regelmatig van het onderwerp af. Daarna keren we weer naar het onderwerp terug. Kun je de verschillen in non verbaal gedrag zien afnemen en weer zien toenemen wordt de kans dat de persoon leugenachtig is vergroot. Omdat er bij het lezen van deze eerste dimensie nog te weinig zekerheid bestaat gaan we daarnaast ook kijken naar de tweede dimensie.

Micro-expressies

Wat is een micro-expressie?

Een micro-expressie is een emotie welke zichtbaar is in het gezicht in een fractie van een seconde. Omdat een micro-expressie op onbewust niveau ontstaat is het een betrouwbare indicator. Bij micro-expressies gaan we kijken naar hoe de expressie past in de context van het verhaal.

Wat als je inconsistenties tegen komt in het verhaal?

Als we inconsistenties tegenkomen ten aanzien van het verhaal en de micro-expressie is dit reden voor verder onderzoek. Als we op twee dimensies leugenachtig gedrag waarnemen gaan we kijken naar de derde dimensie.

Taalpatronen

Wat zijn taalpatronen?

Iedereen heeft zijn eigen taalpatroon. Hij bouwt zijn zinnen in zijn eigen volgorde op en zet woorden op specifieke plaatsen. Dit doet hij onbewust en per situatie afhankelijk.

Wat is de bron van het verhaal?

Door precies te weten waar je op moet letten bij het interpreteren van taal kun je bepalen uit welke bron het verhaal afkomstig is. Zo kan het verhaal komen uit een droom, kan het verhaal uit het geheugen komen en de werkelijkheid weergeven. Het verhaal kan ook compleet verzonnen zijn en dan is de persoon leugenachtig. In het laatste geval laat zich zien of horen in de woorden die worden gebruikt. Mensen vertellen onbewust heel veel tegen andere mensen, helaas luisteren de meeste mensen niet goed genoeg om te kunnen “horen” wat er niet wordt gezegd.

Conclusie

Door gebruik te maken van onze driedimensionale methode wordt een hoge mate van nauwkeurigheid bereikt.  Zeker als het gaat om het detecteren van leugens in gesprekken. Omdat deze methodiek geen gebruik maakt van macht of pressie is deze methodiek vrijwel overal toepasbaar. Of het nu gaat over het verhoren van een verdachte, een gesprek met de buren, het interviewen van een sollicitant. Of denk eens aan het voeren van een opvoedkundig gesprek met je kinderen of het bepalen of je partner daadwerkelijk de waarheid spreekt. Met de methodiek van drie dimensies krijg je een grote betrouwbaarheid terwijl je gesprekspartner niet door heeft wat je aan het doen bent. Veel van onze deelnemers zijn daarom zeer blij met de methodiek en passen hem dagelijks toe.