Eurolarge Communication Plus+

Het herkennen van de leugen van je je gesprekspartner(s) Wie heeft wel eens geroepen: ‘Ik hoor de leugen wel, maar ik weet niet hoe ik daar doorheen kan prikken? Wat moet ik doen om de waarheid boven tafel te halen? Ook ik herken deze uiting van onvermogen. Dat hiervoor een leugentraining is ontwikkeld, was mij onbekend totdat ik in contact kwam met Gerard van den Berg, oprichter van de Leugenacademie.

Toen Gerard mij vertelde dat de Leugenacademie een leugentraining heeft ontwikkeld waarmee in twee dagen kan worden geleerd hoe je mensen kunt verleiden de waarheid te vertellen, werd ik reuzennieuwsgierig. Is er echt een mogelijk om een ‘leugen’ te herkennen? Wat kan ik hier dan vervolgens mee doen? Trainen: zien en doen leidt tot herkenning. Op maandagochtend 26 april jl. meldde ik mij op de locatie van de Leugenacademie in Dordrecht, waar – na een korte introductie en het uitspreken van onze verwachtingen van deze training – werd gestart met een eenvoudig rollenspel.

Tijdens de training werkt Gerard veelvuldig met een filmcamera waarmee de deelnemers op een ontspannen manier signalen vanuit de lichaamstaal leerden herkennen, zowel van de gesprekspartner als van zichzelf. Een eyeopener was de taal van de ogen en de diverse bewegingen van de armen en de schouders. Het bijzondere van deze training was dat Gerard de deelnemers de ruimte gaf voor een discussie over een aantal stellingen en tussentijdse toetsen over de eerdere toegepaste theorie en de deelnemers soms 180 graden konden laten draaien in hun mening of eigenlijk hun vooroordeel.

De training van de Leugenacademie gaf mij een flink aantal handvatten mee. Het is nu niet meer uitgaan van “mijn gevoel” of “mijn vrouwelijke intuïtie”. Ik weet nu wel beter en kan aan de hand van het zgn. ‘colour learning system’ (zeg maar het stoplichtenmodel) concrete oplossingen bedenken.  Toepassing: de leugentraining is geschikt voor veel verschillende doelgroepen. Bij het starten van deze training waren de voor mij achterliggende vragen: “Welke toe te passen ‘tools’ krijg ik hiervoor aangereikt” en “herken ik tijdens deze training situaties waarvan ik achteraf kan zeggen ‘Had ik maar eerder deze training gevolgd!’”En inderdaad tijdens de training kwam ik er achter dat ik tijdens de laatste NQA visitatie nog meer had kunnen doen met het formuleren van de vragen.

Ook begrijp ik nu goed dat als iemand niet wil antwoorden op een vraag, een ander antwoord zal verzinnen en dat de spreker altijd vast hangt aan de manier waarop hij of zij de woorden uitspreekt. En wat gedacht over het creëren van de nadruk van de betekenis en het ‘mompelend’ antwoord? Het mooiste voorbeeld vond ik hier wel het ‘het perfecte verhaal’. Namelijk het perfecte verhaal bestaat niet, in dit verhaal zitten alleen de dingen die goed zijn gegaan, de negatieve dingen ontbreken. De leugenaar bedenkt zelf dit een dimensionale verhaal, gebaseerd op primaire gedachten die alleen positief zijn.

Alle strategieën en mogelijke toepassingen zijn in deze twee trainingsdagen aan bod gekomen. Zowel verbaal als non-verbaal en zelfs met een leugenherkenning top 10 in e-mails. De tijd dat universiteiten en hoge scholen zich moesten voorbereiden voor een accreditatie en zich alleen baseerden op de cijfers ligt al lang achter ons. We weten allemaal dat de betrokkenen die worden geïnterviewd vooraf een goede briefing krijgen en wellicht nog worden getraind om de juiste antwoorden op de juiste momenten te geven. Ondanks de ervaring van de zorgvuldig geselecteerde kandidaten voor de visitatiepanels, mist menigeen net die aanpak hoe men door een leugen heen kan prikken door het stellen van de vragen die de gesprekspartner verleiden tot de waarheid. Is het niet verbaal, dan zeker non-verbaal! Een must voor die situaties waarop zwaarwegende besluiten worden gebaseerd. Zakelijke maar ook maatschappelijk belang.

Over de opzet en uitvoering is zorgvuldig nagedacht en na twee jaar investeren kan Gerard van den Berg zich dan ook met recht ‘leugenexpert’ noemen. Gerard ziet als erkenning van zijn werkzaamheden dat de Leugenacademie officieel is erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaten kunnen bij de Leugenacademie trainingen volgen en hiervoor PO punten behalen. Hiernaast hebben ook veel andere groepen de weg naar de Leugenacademie gevonden, zoals journalisten en hypotheekverstrekkers, maar ook zakelijke dienstverleners (hoofdzakelijk kleine zelfstandigen). Ik behoor tot de laatste groep met in mijn hoofd een voorval met een leugenaar die mij zakelijk veel geld heeft gekost.

Door schade en schande word je wijzer, zegt men dan; ik zie dit anders, wijzer worden door schande is niet erg, schade wel. Een eerdere training bij de Leugenacademie had mij in ieder geval de financiële schade kunnen beperken.

Jenny Le Large: eigenaresse Eurolarge Communication Plus+

www.eurolarge.nl