Non-verbaal 1 & 2

Non verbale signalen + Tekenen van bedrog herkennen

Non-verbaal 1 & 2

Training non-verbale communicatie/ waarheidsvinding/ leugendetectie

Achtergronden van menselijk gedrag

In deze trainingsdagen gaan we het hebben over hoe je je gesprekspartner kunt “lezen” op basis van wat hij zegt en wat hij non verbaal laat zien. De achtergronden van menselijk gedrag spelen hierin een belangrijke rol. Als we precies weten wat de basis is van ons gedrag en wat we hieraan bewust of onbewust kunnen veranderen hebben we de juiste vertrekpunten. We bespreken den cirkels van veiligheid welke voor de mens belangrijk zijn en hoe deze van invloed is op ons hedendaags gedrag.

non-verbaal versus micro-expressies

We bespreken de relaties van het lezen van non verbaal gedrag ten opzichte van micro expressies welke we kunnen aflezen in het gezicht. Ook andere vormen van het achterhalen van de waarheid worden besproken. We staan kort stil bij de methodiek intelligent interviewing waarbij deelnemers leren op een nieuwe manier hun aantekeningen tijdens een interview te ordenen en te verwerken. Emotie detectie in de stem wordt besproken en tenslotte de analyse van geschreven teksten. Gedurende de gehele training zal er naast een nauwkeurige observatie ook ruim tijd worden besteed aan specifieke vraagtechnieken die verleiden tot het vertellen van de waarheid.

Welke rol speelt het brein bij waarheidsvinding?

We bespreken de bio structuur analyse. Dit wordt ook wel het drie breinen principe genoemd. Hierbij staan we stil bij de functies van de verschillende breinen in relatie tot ons gedrag. Vervolgens wordt de link gemaakt naar de verschillende leugensoorten. Binnen de bio structuur analyse leren we de herkomst van de emoties die op hun beurt weer een rol spelen bij de verschillende leugen soorten. Pas als deze leugen soorten duidelijk zijn geworden kunnen er verbanden worden gelegd tussen emoties, leugens en micro expressies. Hier wordt duidelijk dat het detecteren van leugens en het “lezen” van je gesprekspartner een samenspel is van enerzijds non verbale communicatie lezen, begrijpen wat de achtergrond van het menselijk gedrag voor een rol speelt en anderzijds het kunnen zien en interpreteren van micro expressies in het gezicht van je gesprekspartner.

Alleen bij de Leugenacademie leer je 10 verschillende soorten leugens herkennen

We bespreken de 10 verschillende soorten leugens die je nergens anders kunt leren. Alle verschillende leugens hebben een ander doel en werken op een andere manier. Wat misschien nog wel belangrijker is, is dat bij deze verschillende leugens verschillende emoties een rol spelen. Bij het ene soort leugen zal de emotie boosheid, verdriet of angst een rol spelen terwijl bij een ander soort leugen dit juist tegenovergestelde emoties zijn. Pas als we precies weten met welke leugen we te maken hebben kunnen we die bevestigd zien in de lichaamstaal en of micro expressies van onze gesprekspartner.

Leugens koppelen aan emoties en gedrag

Alleen bij de Leugenacademie opleidingen worden de verschillende leugens gekoppeld aan emoties en gedrag. Bij andere aanbieders worden verschillende leugens niet van elkaar onderscheiden waardoor je niet weet waar je naar op zoek bent. Indien je dit niet weet is het onmogelijk die specifieke leugen te detecteren en wordt het meer een kansspel. Dit is de reden waarom er bij onze trainingen veel aandacht wordt besteed aan de verschillen in leugens

Waarom micro-expressies zo belangrijk zijn?

Het is voor de training micro expressies die veel deelnemers na deze training volgen tevens van belang te begrijpen naar welke leugens of emoties we op zoek zijn. Alleen dan heeft het zin om micro expressies te leren zien. Alleen het zien van micro expressies is van onvoldoende toegevoegde waarde zonder te weten wat de zichtbare emoties betekenen in relatie tot wat er gezegd wordt. Wij leren deelnemers in de training non verbale communicatie al wat zij straks met de micro expressies kunnen doen.

Het oerinstinct en zijn betrouwbare indicatoren

We bespreken het oerinstinct van de mens waaruit gedrag voorkomt wat de mens niet onder controle heeft. Juist omdat deze processen niet te stoppen zijn geven zij betrouwbare informatie. Deze informatie uit zich zowel verbaal als non verbaal.

Wat gebeurt er in het lichaam als men liegt?

Wat gebeurt er nog meer als mensen aan het liegen zijn? We bespreken de conflicten die ontstaan tussen de waarheid en de leugen en welke hormonen er vrij komen. We bespreken welke invloed deze hormonen hebben op het uiten van emoties en gevoelens en hoe deze weer een rol gaan spelen bij het gedrag.

Tekenen van bedrog zien en herkennen?

Er worden verschillende voorbeelden gegeven van tekenen van bedrog. Dit zijn non verbale en soms ook verbale signalen waaraan je kunt herleiden dat iemand mogelijk misleidend is. Let op, het gaat hier over mogelijk misleidend. Er zijn geen signalen waarbij je met zekerheid kunt stellen dat als je die ziet je zeker weet dat je gesprekspartner liegt. We bekijken altijd alles van uit de context van het verhaal.

De kalibratiefase

Voordat je kunt bepalen of er sprake is van tekenen van bedrog moet er gekalibreerd worden. Bij de kalibratiefase wordt er een nul meting gemaakt van de gesprekspartner. Deze kalibratiefase wordt uitgebreid geoefend omdat deze erg belangrijk is. Zonder kalibratie is er geen goede meting mogelijk.

11 stress signalen die niet misleidend zijn

We leren vervolgens 11 stress signalen die niet gerelateerd zijn aan een leugen maar specifiek gericht zijn op stress. Het is belangrijk om deze signalen los te zien van de tekenen van bedrog. Bij de ene heb je mogelijk te maken met iemand die misleidend is en bij de andere juist iemand die stress ervaart.

Chillers die stresssignalen tegenwerken

Wanneer het lichaam stress heeft ervaren wil het zichzelf weer in balans brengen. Het moet als het ware worden gerustgesteld. Dit doet het lichaam door chillers in te zetten. Je leert 4 van deze chillers te herkennen waardoor je weet dat het lichaam stress heeft ervaren en dit nu probeert kwijt te raken.

De principes van leugens en communicatiestrategieën

We leren de principes van het liegen, wanneer het begint en hoe wij het hebben aangeleerd. Verder leren we hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand beter leert liegen en hoe je het beste kunt omgaan met leugenachtige kinderen of volwassenen. We leren een aantal communicatie strategieën die verleiden tot het vertellen van de waarheid. Bij de Leugenacademie maken we geen gebruik van macht of pressie om tot de waarheid te komen. Dit zorgt ervoor dat je in alle gevallen gebruik kunt maken van deze technieken. Je kunt deze toepassen in gesprekken met een partner, collega, je werkgever, een sollicitant, je klant enzovoort. Omdat de methodiek “verleiden tot het vertellen van de waarheid” is heeft je gesprekspartner het in de meeste gevallen niet eens door dat je dit aan het doen bent.

Non-verbale en verbale tekenen van bedrog

Naast non verbale tekenen van bedrog bespreken we ook verbale tekenen van bedrog en leren we een groot aantal specifieke vraagtechnieken die je in veel voorkomende gevallen kunt gebruiken. Zo leer je bijvoorbeeld koppel vragen waarbij je gedrag van je gesprekspartner koppelt aan zijn antwoorden waardoor het lastiger wordt om niet de waarheid te spreken. En psychologische vragen waarvan is aangetoond dat zij de mens behoorlijk kunnen beïnvloeden bij het geven van antwoorden op deze vragen en het aanpassen van het gedrag.

Trainen met casussen uit de praktijk met jezelf in de hoofdrol

Gedurende de gehele training worden er verschillende casussen behandeld. Dit betekent dat er iedere keer na een theorieblok geoefend wordt om besproken zaken direct in de praktijk te toetsen. Het is vooral veel doen en zien dat het werkt. De meeste cursisten raken steeds meer overtuigd als zij hun eigen leugenpatroon terug zien op de camera.

Het is eenvoudig om tekenen van bedrog te zien

Cursisten zijn aangenaam verrast en enthousiast als ze zien dat het relatief eenvoudig is om tekenen van bedrog te zien. Wij demonstreren geen filmpjes van bekende mensen waarvan is gebleken dat zij liegen. Wij werken uitsluitend met materiaal wat op de cursusdagen zelf opgenomen is en waarbij cursisten zelf een rol spelen. Hierdoor zien cursisten zelf dat de methodiek werkt op hunzelf en op hun medecursisten. Hierdoor zijn zij ook niet bang om deze aangeleerde vaardigheden direct na de training in de praktijk te gaan toepassen.

De strategie om de leugenaar te ontmaskeren

We bespreken de zitpositie in de kamer. Waar kun je het beste zelf gaan zitten en waar zet je de persoon aan tafel waarmee je in gesprek gaat. Hoe kun je een effectief sollicitatie gesprek voeren? Wat is de beste strategie als je onwaarheden vermoedt. Hoe kun je het beste de trechter vraagtechniek toepassen op een willekeurig onderwerp? Wat zijn leidende vragen en hoe zet je deze het beste in?

Het motief van de leugenaar

Tenslotte leer je hoe je het motief kunt vergroten en verkleinen. Een strategie om makkelijker tot de waarheid te komen. Deze strategie is vooral goed toepasbaar op het moment dat je het sterke vermoeden hebt dat je gesprekspartner over dit onderwerp liegt en niet makkelijk zal bekennen.

Leugens in e-mails

Bij voldoende tijd en interesse van de deelnemers wordt er kort aandacht besteed aan leugens in email. Dit is een voorproefje op de training detectie in geschift. Je krijgt 10 tips mee waar je op kunt letten ten aanzien van de analyse van aan jou gerichte e-mails. In de training detectie in geschrift leer je ruim 200 indicatoren waaruit je achtergrond informatie van de schrijver kunt halen.

Na twee dagen kun je de kennis gaan toepassen in de praktijk

In deze twee dagen heb je enorm veel kennis vergaard en heb je kunnen oefenen met de verschillende technieken. Nu is het zaak om deze kennis bij te houden en in de praktijk te gaan toepassen. Wij geven je wat tips mee hoe je dit het beste kunt doen en hoe je je vaardigheden het beste kunt onderhouden.

Meer informatie uit je gesprekspartner halen dan voorheen

Je zal veel meer informatie krijgen uit je gesprekspartners en zal de communicatie met hen ook zeker leuker gaan vinden. Communicatie met mensen blijft een fantastische bezigheid vinden wij.

 

©2024 – © De Leugenacademie onderdeel van Trbecca Caribean | Design BeeWorks.me
©2024 – © De Leugenacademie is onderdeel van Tribecca Caribbean | Design BeeWorks.me