Integriteittest

 75,00 inclusief btw

Waarom SavvyIntegriteit?
Integriteit is een krachtige waarde voor organisaties. Integere mensen presteren beter en zorgen voor een positieve reputatie van de organisatie. Bij het selecteren van nieuwe werknemers zijn we vooral gewend om te controleren of er in het verleden misstappen zijn geweest waaruit een risico blijkt voor het heden. Denk bijvoorbeeld aan de VOG. Daarbij gaan we voorbij aan het gegeven dat het grootste deel van de mensen die misstappen begaan niet worden betrapt en vervolgd en dus niet staan geregistreerd.

 

Beschrijving

Een belangrijk aspect in het heden zijn de normen en waarden die het gedrag van een persoon sturen. Met SavvyIntegriteit wordt gemeten voor welke ‘verleidingen’ een persoon meer of minder gevoelig is. Onder die gevoeligheid liggen de normen en waarden van de persoon. Een bijkomend effect van het inzetten van SavvyIntegriteit tijdens het selectieproces is dat de organisatie direct het belang van integriteit aangeeft aan de (potentiele) werknemer. SavvyIntegriteit biedt handvatten om hier het gesprek over aan te gaan waardoor het bewustzijn over integriteit wordt vergroot.

Hoe werkt Savvy Integriteit?
Savvy Integriteit geeft inzicht in de achtergronden van de gevoeligheid van het individu voor bepaalde vormen van niet-integer gedrag. Savvy Integriteit is een instrument ter preventie van integriteitschendingen.

De kandidaat beantwoordt een serie gerichte vragen en hiermee wordt objectief het mogelijke risico in kaart gebracht voor de neiging tot en de mate van:
1.    Diefstal
2.    Algemene Eerlijkheid
3.    Omkoping
4.    Loyaliteit
5.    Gokverslaving
6.    Alcohol & drugsverslaving

Bij voorkeur bepaalt u zelf welke van de zes aspecten binnen uw organisatie van toepassing zijn en wat de bijbehorende normen zijn waartegen de kandidaat wordt afgezet. Op deze manier kan getoetst worden of de medewerker op integriteitgebied bij uw specifieke organisatie past. Het vertrekpunt is het standaardprofiel dat is gebaseerd op algemeen gangbare Nederlandse normen.
Per aspect wordt een score gerapporteerd. Naast deze specifieke scores wordt ook een totaalscore berekend. Hierbij wordt aangegeven of de kandidaat in ‘totaliteit’ voldoet aan de gestelde integriteitnormen en of en op welke aspecten er verhoogd risico gemeten is.

Savvy Integriteit is uniek in zijn soort. Er zijn weinig echt vergelijkbare instrumenten als we de vergelijking baseren op de volgende punten:
•    gericht op preventie in plaats van correctie
•    hoge betrouwbaarheid
•    toepassing van uiteenlopende technieken: onherkenbare controlevragen, meting van de responstijd, sociaalwenselijke antwoorden worden herkend en gerapporteerd
•    multimediaal en los van tijd en plaats in te zetten
•    binnen 30 minuten is zowel het profiel als de norm bepaald en heeft de kandidaat zijn test gemaakt
•    de directe beschikbaarheid van de testresultaten
•    aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Wilt u een demo? Neem dan contact met ons op. Wilt u een test bestellen? Dat kan in deze shop Voor wat betreft de investering hoeft u geen risico’s te lopen. U heeft al een betrouwbare test met een hoge voorspelbare waarde voor € 50,- exclusief btw.

Als u de test heeft besteld en afgerekend ontvangt u van ons de inloggegevens. Deze test kan geheel online worden gemaakt.