Signaalgericht interviewen

Nauwkeurig de volgende stap leren voorspellen

Signaalgericht interviewen

Signaalgericht interviewen

Toegevoegde waarde voor coaches 

Wil je jezelf nog verder ontwikkelen? Denk je eraan om interview-coach of verhoor-coach worden? Ben je al interview- of verhoor coach? Dan is deze aanvullende trainingsdag zeker iets voor jou!

Signalen tijdens het interview

Gesprekspartners geven continu signalen af. Dit heb je wellicht in andere trainingsdagen van ons al geleerd. Bij de training signaalgericht interviewen wordt alles anders. Laat jezelf een sturen door de signalen die je van je gesprekspartner krijgt. Verander voortdurend van strategie en aanpak. Bepaal heel nauwkeurig in welke fase van het gesprek jullie zijn. Deze technieken kunnen prima worden ingezet bij interview coaching. De coach kan namelijk exact waarnemen wat er precies gebeurd. 

Dit geeft behoorlijk wat voordelen:
  1. Er wordt namelijk geen tijd verspild.
  2. Gesprekken escaleren niet meer.
  3. Er is duidelijk waarneembaar waar de interviewer goed in is.
  4. Het is overduidelijk waar de interviewer de mist in gaat.
  5. Interviews lopen soepeler.
  6. Het interview wordt door beide partijen als prettiger ervaren.
  7. Er volgt veel sneller een bekentenis.
  8. Er kan beter worden gecoacht omdat er duidelijke richtlijnen zijn.
  9. Er hoeft minder tijd de worden besteed aan de voorbereiding.
  10. De interviewer (coach) kan zich verder ontwikkelen en bekwamen.
Psychologische affecten

De signalen waar we op letten noemen we ‘affecten’.We leren je deze (als coach) verbaal en non-verbaal te herkennen. In totaal onderscheiden we 7 affecten die allen hun eigen betekenis hebben in het gesprek. Het bepaalt in welke fase je zit. Weet je het affect te herkennen, dan kun je zeer goed voorspellen wat de volgende actie van je gesprekspartner wordt. Hieronder zie je een afbeelding van een gespreksvoorbeeld schematisch weergegeven. Je ziet hier de gespreksfases in affectnummers weer gegeven tegen de tijd. De nul is de bekentenis. Des te hoger het nummer van het affect, des te verder is men van de bekentenis verwijderd.

leugenacademie-sigmaalgericht interviewen

3 Voorbeelden van de 7 affecten zijn stress, ontkenning, en bekenning.

Wat is een affect precies?

Het affect wordt kort omschreven als: ‘Een patroon van waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel (of emotie) tot uitdrukking wordt gebracht’. Een affect ‘stress’ kunnen we bijvoorbeeld waarnemen in verbale-signalen en non-verbale signalen. We onderscheiden hierbij 4 soorten stresssignalen. (lichamelijke stresssignalen, emotionele stresssignalen, mentale stresssignalen en gedragsmatige stresssignalen.

Wat is het voordeel van deze methode?

Met al deze kennis en achtergronden van het menselijk gedrag wordt je veel sterker in je communicatie, snap je je gesprekspartner beter en kun je deze ook veel beter doorzien. Voor de verhoortrainer of interviewtrainer is deze training onmisbaar. Op geen enkele andere wijze kun je zo makkelijk mensen trainen in verhoren of interviewen. De feedback ligt als het ware vast in de affecten. Je ziet en hoort wat er gebeurd en kunt hier eenvoudig op inspelen.