Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Opleiding tot Fraude preventie specialist (FPS®)

29 maart 2023 @ 9:00 am - 10 januari 2024 @ 12:00 pm

€9.999,00

De opleiding start op 29 maart 2023, De lestijden zijn van 9:00 uur tot 12:00. De opleiding wordt gegeven op de volgende dagen: 29 maart 2023, 19 april, 17 mei, 14 juni, 9 augustus, 13 september, 18 oktober, 15 november, 1 december en 10 januari. Het examen is op woensdag 25 januari 2023. De investering is € 9.999,- of  10 termijnen van € 1100,- per maand. De opleiding neemt ongeveer 500 uur in beslag maar kan in eigen(werk) tijd worden gedaan. Je maakt hierbij gebruik van het online platform met bijbehorende opdrachten. Je krijgt gedurende 10 maanden onbeperkte begeleiding zodat je met goed gevolg de opleiding kunt doorlopen.

De opleiding Fraude Preventie Specialist (FPS®) wordt verzorgd door Gerard van den Berg van de LeugenAcademie. De LeugenAcademie heeft meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van specialistische opleidingen en trainingen op het gebied van menselijk gedrag. Gerard van den Berg is een ervaren privérechercheur. Hij ondersteunt ondermeer klanten als de douane, politie en verzekeraars.

De speciaal ontwikkelde opleiding tot Fraude Preventie Specialist (FPS®) bestaat uit 8 onderdelen. Ieder onderdeel wordt eerst theoretisch uitgelegd. Dit gebeurt inefficiënte, klassikale sessies van iedere keer een halve dag. Hiervan wordt er één per maand gegeven. Het andere deel van de opleiding gebeurt in deze speciale online omgeving, waarbij opdrachten direct worden gecontroleerd en indien nodig van feedback worden voorzien. Zo kan de deelnemer studeren wanneer het hem of haar het beste uitkomt. De studiebelasting komt gemiddeld uit op 8 uur per week

 

Advies opleidingsniveau is MAVO+.

 

In haar onderzoek naar fraude berekende LexisNexis (2020) dat fraude op jaarbasis een kostenpost vormt van 7,3%. Daarbij kost iedere dollar die door fraude verloren gaat gemiddeld 3,36 dollar om deze weer recht te zetten. Adequate fraudepreventie kan organisaties dus een groot deel van dit bedrag besparen.

 

Onderdeel 1: Algemeen
Dit onderdeel geeft een goede basiskennis van wat fraude is. Hierbij worden fraudefactoren, risicoanalyse, kosten- batenanalyse, plan van aanpak en het fraudecommunicatieplan besproken. Deelnemers leren hoe zij zelf bovenstaande zaken kunnen maken, uitwerken, analyseren en implementeren. Alle onderdelen zijn praktijkgericht: deelnemers leren de skills toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. De gehele opleiding duurt 10 maanden en wordt afgesloten met een examen. Deelnemers die voor het examen slagen ontvangen het diploma Fraude Preventie Specialist (FPS®) en zijn in staat om de organisatie beter te beschermen tegen mogelijke fraudeurs.

 

Onderdeel 2: Organisatorische maatregelen
In dit onderdeel wordt gekeken naar gebieden waarbij organisaties te maken kunnen krijgen met diefstal, fraude, inbraak, brand, waterschade, natuurrampen en dergelijke. We gaan achtereenvolgens een risico-inventarisatie maken van het pand, de inventaris, de voorraad, de computers, geld, vervoersmiddelen en we gaan kijken naar de verzekeringen. Voor al deze onderdelen wordt een risicoanalyse gemaakt, een kosten-batenanalyse en een plan van aanpak. De plannen worden via het onlinesysteem ingeleverd en door ons van feedback voorzien. Na het doorlopen van dit onderdeel zijn deze zaken helder omschreven en zijn plannen geïmplementeerd.

Voor wat betreft de verzekeringen zijn de polissen doorgenomen, zijn niet-verzekerde zaken misschien wel verzekerd, zijn dubbele verzekeringen eruit gehaald en premies wellicht verlaagd. Bij de meeste organisaties levert dit een behoorlijke besparing op omdat er bijvoorbeeld voor dagwaarde is verzekerd maar voor nieuwwaarde premie werd betaald.

Onderdeel 3:
Het coderingsproces. In het derde onderdeel wordt veel aandacht besteed aan de regels waaraan protocollen moeten voldoen. Bijvoorbeeld hoe je een goede gedragscode in elkaar zet. We bespreken ze in theorie en werken ze voor de volgende zaken uit: debiteuren, inkoop, inventarisatie, retrogrademethode, kassa en functiescheiding. Na dit onderdeel zijn alle benodigde protocollen geschreven, geanalyseerd en in de organisatie geïmplementeerd.

 

Onderdeel 4: Personeel/mensen
In dit onderdeel staan we stil bij de vertrouwenspersoon. Waar moeten we op letten bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon? Hoe kiezen we deze? Wie kan het zeker niet worden? We kijken naar personeel in het algemeen. Speciale aandacht hierbij krijgt het begrip belangenverstrengeling. We gaan kijken naar nevenfuncties, relatiegeschenken, uitnodigingen, inhuur van externen, gebruik van aan de organisatie toebehorende eigendommen, declaraties en screening. Op deze onderdelen is voor de meeste organisaties nog veel werk te doen. De deelnemer aan deze opleiding zorgt ervoor dat alle bovenstaande zaken structureel worden aangepakt. Ze worden zorgvuldig in kaart gebracht, het risico op fraude wordt verminderd en er ontstaat duidelijkheid en structuur waardoor er voor medewerkers geen onduidelijke situaties meer zijn.

Onderdeel 5: Externe maatregelen
Bij deze maatregelen wordt uit- gelegd wat externe partijen kunnen doen om de organisatie te helpen. Wie kun je inhuren? Wat is hun taak? Wat zouden zij moeten doen en wat vooral niet? Wat kun je als Fraude Preventie Specialist (FPS®) beter zelf doen? We bespreken achtereenvolgens de volgende audits: de Financial, de Internal, de Forensic, de Integrity, de ICT-security en de Security audit.

 

Onderdeel 6: Gedragscodemodellen
Binnen dit onderdeel ontwikkelen deelnemers aan de hand van voorbeeldmodellen eigen gedragscodemodellen voor de organisatie. We focussen daarbij in het bijzonder op de algemene gedragscode en de gedragscode Internet- en e-mailgebruik.

 

Onderdeel 7: Achtergrondinformatie en studieboeken
Dit onderdeel biedt deelnemers een grote hoeveelheid achtergrondinformatie. Zo leren ze zaken terug te zoeken om nog meer kennis over het onderwerp fraudepreventie te kunnen opdoen. Onderdeel 7 is voornamelijk zelfstudie en helpt om opdrachten succesvol uit te voeren. Er is voor weken leesmateriaal aanwezig in de online leeromgeving. Lesmateriaal dat ook na het doorlopen van de opleiding toegankelijk blijft.’

 

Onderdeel 8: Oefencasussen uit de praktijk

Deelnemers leren tijdens deze opleiding de theorie direct in de praktijk toe te passen. Omdat organisaties verschillen maken deelnemers kennis met praktijk- problemen en casussen van andere deelnemers. Door het oplossen van deze oefencasussen verbreden zij hun kennis en zijn zij klaar voor het laatste onderdeel.

 

Onderdeel 9: Examen en diploma
Deelnemers die meer dan 70% van de vragen goed beantwoorden slagen voor het instituutsdiploma Fraude Preventie Specialist(FPS®).

 

Gegevens

Begin:
29 maart 2023 @ 9:00 am
Einde:
10 januari @ 12:00 pm
Kosten:
€9.999,00
Evenement Categorie:

Organisator

Gerard van den Berg

Locatie

RCFA Aruba
Pos Abou 10Q
Oranjestad Aruba, Aruba
+ Google Maps

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

0 mensen zijn aanwezig Opleiding tot Fraude preventie specialist (FPS®)