Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Summerschool 3-daagse training Non-verbaal I & II en Micro-expressies 24,25 en 26 juni

24 juni 2019 @ 9:00 am - 26 juni 2019 @ 5:30 pm

€2.085,00

Deze training duurt van 9 uur tot 17 uur en wordt gehouden in House of Vision.

Lees hieronder waar deze training over gaat.

Hieronder vind je de omschrijving van de tweedaagse training

In deze trainingsdagen gaan we het hebben over hoe je je gesprekspartner kunt “lezen” op basis van wat hij zegt en wat hij non verbaal laat zien. De achtergronden van menselijk gedrag spelen hierin een belangrijke rol. Als we precies weten wat de basis is van ons gedrag en wat we hieraan bewust of onbewust kunnen veranderen hebben we de juiste vertrekpunten. We bespreken den cirkels van veiligheid welke voor de mens belangrijk zijn en hoe deze van invloed is op ons hedendaags gedrag.

We bespreken de relaties van het lezen van non verbaal gedrag ten opzichte van micro expressies welke we kunnen aflezen in het gezicht. Ook andere vormen van het achterhalen van de waarheid worden besproken. We staan kort stil bij de methodiek intelligent interviewing waarbij deelnemers leren op een nieuwe manier hun aantekeningen tijdens een interview te ordenen en te verwerken.  Emotie detectie in de stem wordt besproken en tenslotte de analyse van geschreven teksten. Gedurende de gehele training zal er naast een nauwkeurige observatie ook ruim tijd worden besteed aan specifieke vraagtechnieken die verleiden tot het vertellen van de waarheid.

We bespreken de bio structuur analyse. Dit wordt ook wel het drie breinen principe genoemd. Hierbij staan we stil bij de functies van de verschillende breinen in relatie tot ons gedrag. Vervolgens wordt de link gemaakt naar de verschillende leugensoorten. Binnen de bio structuur analyse leren we de herkomst van de emoties die op hun beurt weer een rol spelen bij de verschillende leugen soorten.  Pas als deze leugen soorten duidelijk zijn geworden kunnen er verbanden worden gelegd tussen emoties, leugens en micro expressies. Hier wordt duidelijk dat het detecteren van leugens en het “lezen” van je gesprekspartner een samenspel is van enerzijds non verbale communicatie lezen, begrijpen wat de achtergrond van het menselijk gedrag voor een rol speelt en anderzijds het kunnen zien en interpreteren van micro expressies in het gezicht van je gesprekspartner.

We bespreken de 10 verschillende soorten leugens die je nergens anders kunt leren. Alle verschillende leugens hebben een ander doel en werken op een andere manier. Wat misschien nog wel belangrijker is, is dat bij deze verschillende leugens verschillende emoties een rol spelen. Bij het ene soort leugen zal de emotie boosheid, verdriet of angst een rol spelen terwijl bij een ander soort leugen dit juist tegenovergestelde emoties zijn. Pas als we precies weten met welke leugen we te maken hebben kunnen we die bevestigd zien in de lichaamstaal en of micro expressies van onze gesprekspartner.

Alleen bij de Leugenacademie opleidingen worden de verschillende leugens gekoppeld aan emoties en gedrag. Bij andere aanbieders worden verschillende leugens niet van elkaar onderscheiden waardoor je niet weet waar je naar op zoek bent. Indien je dit niet weet is het onmogelijk die specifieke leugen te detecteren en wordt het meer een kansspel. Dit is de reden waarom er bij onze trainingen veel aandacht wordt besteed aan de verschillen in leugens

Het is voor de training micro expressies die veel deelnemers na deze training volgen tevens van belang te begrijpen naar welke leugens of emoties we op zoek zijn. Alleen dan heeft het zin om micro expressies te leren zien. Alleen het zien van micro expressies is van onvoldoende toegevoegde waarde zonder te weten wat de zichtbare emoties betekenen in relatie tot wat er gezegd wordt. Wij leren deelnemers in de training non verbale communicatie al wat zij straks met de micro expressies kunnen doen.

We bespreken het oerinstinct van de mens waaruit gedrag voorkomt wat de mens niet onder controle heeft. Juist omdat deze processen niet te stoppen zijn geven zij betrouwbare informatie. Deze informatie uit zich zowel verbaal als non verbaal.

Wat gebeurt er nog meer als mensen aan het liegen zijn? We bespreken de conflicten die ontstaan tussen de waarheid en de leugen en welke hormonen er vrij komen. We bespreken welke invloed deze hormonen hebben op het uiten van emoties en gevoelens en hoe deze weer een rol gaan spelen bij het gedrag.

Er worden verschillende voorbeelden gegeven van tekenen van bedrog. Dit zijn non verbale en soms ook verbale signalen waaraan je kunt herleiden dat iemand mogelijk misleidend is. Let op, het gaat hier over mogelijk misleidend. Er zijn geen signalen waarbij je met zekerheid kunt stellen dat als je die ziet je zeker weet dat je gesprekspartner liegt. We bekijken altijd alles van uit de context van het verhaal.

Voordat je kunt bepalen of er sprake is van tekenen van bedrog moet er gekalibreerd worden. Bij de kalibratiefase wordt er een nul meting gemaakt van de gesprekspartner. Deze kalibratiefase wordt uitgebreid geoefend omdat deze erg belangrijk is. Zonder kalibratie is er geen goede meting mogelijk.

We leren vervolgens 11 stress signalen die niet gerelateerd zijn aan een leugen maar specifiek gericht zijn op stress. Het is belangrijk om deze signalen los te zien van de tekenen van bedrog. Bij de ene heb je mogelijk te maken met iemand die misleidend is en bij de andere juist iemand die stress ervaart.

Wanneer het lichaam stress heeft ervaren wil het zichzelf weer in balans brengen. Het moet als het ware worden gerustgesteld. Dit doet het lichaam door chillers in te zetten. Je leert 4 van deze chillers te herkennen waardoor je weet dat het lichaam stress heeft ervaren en dit nu probeert kwijt te raken.

We leren de principes van het liegen, wanneer het begint en hoe wij het hebben aangeleerd. Verder leren we hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand beter leert liegen en hoe je het beste kunt omgaan met leugenachtige kinderen of volwassenen. We leren een aantal communicatie strategieën die verleiden tot het vertellen van de waarheid.  Bij de Leugenacademie maken we geen gebruik van macht of pressie om tot de waarheid te komen. Dit zorgt ervoor dat je in alle gevallen gebruik kunt maken van deze technieken. Je kunt deze toepassen in gesprekken met een partner, collega, je werkgever, een sollicitant, je klant enzovoort.  Omdat de methodiek “verleiden tot het vertellen van de waarheid” is heeft je gesprekspartner het in de meeste gevallen niet eens door dat je dit aan het doen bent.

Naast non verbale tekenen van bedrog bespreken we ook verbale tekenen van bedrog en leren we een groot aantal specifieke vraagtechnieken die je in veel voorkomende gevallen kunt gebruiken. Zo leer je bijvoorbeeld koppel vragen waarbij je gedrag van je gesprekspartner koppelt aan zijn antwoorden waardoor het lastiger wordt om niet de waarheid te spreken. En psychologische vragen waarvan is aangetoond dat zij de mens behoorlijk kunnen beïnvloeden bij het geven van antwoorden op deze vragen en het aanpassen van het gedrag.

Gedurende de gehele training worden er verschillende casussen behandeld. Dit betekent dat er iedere keer na een theorieblok geoefend wordt om besproken zaken direct in de praktijk te toetsen. Het is vooral veel doen en zien dat het werkt. De meeste cursisten raken steeds meer overtuigd als zij hun eigen leugenpatroon terug zien op de camera. Cursisten zijn aangenaam verrast en enthousiast als ze zien dat het relatief eenvoudig is om tekenen van bedrog te zien. Wij demonstreren geen filmpjes van bekende mensen waarvan is gebleken dat zij liegen. Wij werken uitsluitend met materiaal wat op de cursusdagen zelf opgenomen is en waarbij cursisten zelf een rol spelen. Hierdoor zien cursisten zelf dat de methodiek werkt  op hunzelf en op hun medecursisten. Hierdoor zijn zij ook niet bang om deze aangeleerde vaardigheden direct na de training in de praktijk te gaan toepassen.

We bespreken de zitpositie in de kamer. Waar kun je het beste zelf gaan zitten en waar zet je de persoon aan tafel waarmee je in gesprek gaat. Hoe kun je een effectief sollicitatie gesprek voeren? Wat is de beste strategie als je onwaarheden vermoedt. Hoe kun je het beste de trechter vraagtechniek toepassen op een willekeurig onderwerp? Wat zijn leidende vragen en hoe zet je deze het beste in?

Tenslotte leer je hoe je het motief kunt vergroten en verkleinen. Een strategie om makkelijker tot de waarheid te komen. Deze strategie is vooral goed toepasbaar op het moment dat je het sterke vermoeden hebt dat je gesprekspartner over dit onderwerp liegt en niet makkelijk zal bekennen.

Bij voldoende tijd en interesse van de deelnemers wordt er kort aandacht besteed aan leugens in email. Dit is een voorproefje op de training detectie in geschift. Je krijgt 10 tips mee waar je op kunt letten ten aanzien van de analyse van aan jou gerichte e-mails. In de training detectie in geschrift leer je ruim 200 indicatoren waaruit je achtergrond informatie van de schrijver kunt halen.

In deze twee dagen heb je enorm veel kennis vergaard en heb je kunnen oefenen met de verschillende technieken. Nu is het zaak om deze kennis bij te houden en in de praktijk te gaan toepassen. Wij geven je wat tips mee hoe je dit het beste kunt doen en hoe je je vaardigheden het beste kunt onderhouden.

Je zal veel meer informatie krijgen uit je gesprekspartners en zal de communicatie met hen ook zeker leuker gaan vinden. Communicatie met mensen blijft een fantastische bezigheid vinden wij.

Het leren herkennen van emoties en micro-expressies bij de gesprekspartner.

In deze trainingsdag concentreren we ons op het gezicht en zullen we kijken naar micro-expressies. Waar de eerste twee trainingsdagen vooral aandacht was voor de tekenen van bedrog in het lichaam zullen we nu voornamelijk kijken naar emoties en micro-expressies die zich in het gezicht afspelen.

Deze trainingsdag is wederom op basis van wetenschappelijk onderzoek en zal deelnemers leren de ware emoties en micro-expressies te zien in de gezichten van hun gesprekspartners. We kunnen deze emoties onder andere zien door te leren micro-expressies te zien.

Deze expressies zijn zelfs zichtbaar zonder dat de gesprekspartner spreekt. Deelnemers leren hoe waarneming in zijn werk gaat en dat deze wordt beïnvloed door perceptie en vooroordelen. Als de waarneming het onderbewuste in gaat laat zich dit zien als een micro-expressie in het gezicht.

micro-expressies leren herkennen

We zullen deelnemers leren micro-expressies te zien en te herkennen. Hierdoor zijn zij na deze training in staat de ware emoties te zien die hun gesprekspartner heeft. We trainen deze door te starten met micro-expressies van 2 seconden. Op het laatst zullen deelnemers ook micro-expressies kunnen zien bij een snelheid van 0,1 seconde. Dit is de ware snelheid van een micro-expressie zoals deze ook in de praktijk voorkomt.

Het herkennen van emoties en micro-expressies is een zeer waardevolle vaardigheid waar deelnemers hun hele leven profijt van hebben voor zowel het zakelijke alsook hun privé leven.

micro-expressies interpreteren

Doordat micro-expressies kunnen worden waargenomen kunnen deze worden geïnterpreteerd en op de juiste waarde worden ingeschat. Hiermee krijg je een schat van informatie. Je krijgt door het zien van de micro-expressies de ware boodschap van je gesprekspartner ongeacht wat erbij wordt verteld. Als je micro-expressies goed kunt interpreteren kun je ook eenvoudig bepalen of je gesprekspartner de waarheid spreekt.
vraagtechnieken

In deze training krijgen deelnemers verschillende vraagtechnieken aangeleerd. Deze vraagtechnieken stellen de deelnemer in staat om op een professionele manier een interview te doen waarbij de informatie die ontvangen wordt compleet en betrouwbaar zal zijn.

Enkele voorbeelden van deze vraagtechnieken zijn: controle vragen, directe vragen, confronterende vragen, bij twijfel vragen, conclusie vragen en straf vragen.

mensgericht handelen

We zullen ten alle tijden klantgericht c.q. mensgericht moeten blijven handelen. We dienen hiervoor goed om te kunnen gaan met klachten, beweringen en bezwaren. We zullen hiervoor technieken aanleren die het omgaan met bovenstaande zaken een stuk makkelijker maken. Hierdoor kom je klantvriendelijker over en voorkom je escalaties in het interview.

blokkades in emoties

Tenslotte zullen we kijken naar blokkades in emoties. Hoe blokkeren mensen hun emoties en hoe kunnen we dit waarnemen. Wat moeten we vervolgens doen om hiermee om te gaan?

Leugenacademie certificaat

Er wordt deze training veel gewerkt met videomateriaal van bekende mensen. Het analyseren en kalibreren wordt hierdoor gemakkelijker. Deze training wordt afgesloten met een examen waarmee men het Leugenacademie certificaat kan behalen. In dit examen wordt getest hoe goed de deelnemer micro-expressies kan herkennen op de werkelijke snelheid.

 

Gegevens

Begin:
24 juni 2019 @ 9:00 am
Einde:
26 juni 2019 @ 5:30 pm
Kosten:
€2.085,00
Evenement Categorie:

Locatie

Organisator

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar

0 mensen zijn aanwezig Summerschool 3-daagse training Non-verbaal I & II en Micro-expressies 24,25 en 26 juni