VQH Advocaten

Onder dankzegging voor de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursusdag bij de Leugenacademie hierbij mijn bevindingen.

Allereerst wil ik benadrukken dat ik de cursus met veel plezier heb bijgewoond. De locatie was uitstekend, ik heb daar verder weinig op aan te merken. Wel vond ik de ligging van de locatie onduidelijk, hetgeen moge blijken uit mijn verlate aankomst. Ik heb daadwerkelijk drie kwartier de Rijksstraatweg op en af gereden, mede omdat ik niet het idee had dat de locatie zich binnen een ander groot bedrijf zou bevinden. Een routebeschrijving zou in deze wellicht wenselijk zijn.

Inhoudelijk ben ik van mening dat de cursus absoluut interessant is. Of ik tijdens mijn werkzaamheden daadwerkelijk gebruik zal maken van de aangereikte handvaten c.q technieken zal nog moeten blijken. In eerste instantie was ik de mening toegedaan dat het voor mij niet echt interessant is om te weten of mijn cliënt de waarheid vertelt of niet. Aan de andere kant kom je soms voor lelijke verassingen te staan als cliënt de helft ‘vergeet’ te vertellen. Uiteraard heb ik nu de mogelijkheid om te toetsen of cliënt dingen achterhoudt. Ik denk daarbij aan het meer opmerkzaam zijn op de ‘fysiek’, dan op hetgeen daadwerkelijk wordt verteld. Uiteraard zal dit enige training vergen, omdat je als jurist nu eenmaal meer met het gesproken woord (de rede) en het geschreven woord, dan de lichaamshouding van mensen van doen hebt.

Daarnaast en niet onbelangrijk is het natuurlijk altijd handig om in persoonlijke situaties te kunnen beoordelen of iemand de waarheid spreekt of dat je wordt bedrogen. Ik sluit niet uit dat de cursus en bijbehorende vaardigheden daarvoor meer zal worden ingezet.

Kortom ben ik van mening dat de aangeboden cursus absoluut informatief en leerzaam is en dat hiermee een leuke invulling kan worden gegeven aan het aantal te behalen vrij in te vullen punten voor de permanente opleiding van advocaten.

Erop vertrouwend mijn bevindingen hiermee voldoende duidelijk te hebben gemaakt.

Mw. C.E. Koopmans: advocaat

www.vqh.nl