Jan van Lingen 75JR

De Leugenacademie. Cursus dag 1.

Ervaringen van een cursist.

Aan een inwoner van Viborg (Denemarken) wordt gevraagd:“Is het waar dat alle inwoners van Viborg liegen?”

Hij antwoordt: “Ja.”  (Met excuses aan de inwoners van Viborg voor het gebruik van hun woonplaats).

Om uit te maken of u met een grappenmaker te doen hebt , kan ik u de cursus van de Leugenacademie aanraden. Deze cursus is voor personen die in hun functie andere personen moeten beoordelen.

Ik heb de eerste cursusdag van de Leugenacademie gevolgd , samen met mensen uit het bedrijfsleven en de overheid.

Wat ben ik er wijzer van geworden ? Nou , heel wat.

–        Begonnen wordt met een omschrijving van liegen.

Liegen met woorden blijkt voor slechts 7% te gebeuren , liegen waarbij de lichaamshouding een rol speelt vindt plaats voor 93%. Dat wist ik niet , ik had het geschat op verbaal 30% en lichaamshouding 10%.

Belangrijk is dus het observeren van de lichaamshouding van de gesprekspartner.

–         Om vast te stellen of een persoon de waarheid spreekt moet eerst de houding van de gesprekspartner vastgesteld worden zonder dat hij/zij liegt. Het gesprek wordt geopend met vragen van algemene aard. Voor mannen kan dit vaak gaan over voetbal , voor vrouwen kan het gaan over de kinderen , kleding , mode.

–        Daarna wordt via vraagtechnieken de houding van de gesprekspartner bekeken op verbaal en nonverbaal niveau. De vraagtechnieken houden in onder andere open vragen en gesloten vragen.

–        Op de eerste cursusdag worden naast de vraagtechnieken (met bijbehorende vragen) , de tekenen van bedrog , die het lichaam onbewust afgeeft , behandeld.

–        Na elk behandeld onderwerp  wordt door middel van rollenspel het behandelde geoefend. Een videocamera legt het rollenspel vast zodat later de lichaamstaal bekeken kan worden. Het is opmerkelijk dat bij iedere cursist “onbewuste” lichaamstaal is te zien. Maar het is de kunst om de lichaamstaal te interpreteren in samenhang met wat gevraagd en geantwoord wordt.

–        Er worden verder veel praktijksituaties aan de cursisten voorgelegd waarop mondeling geantwoord moet worden. Ik kon op vele situaties weinig antwoord geven omdat ze te ver van mijn persoonlijke situatie af stonden. Bijvoorbeeld:

Iemand gaat op Schiphol een claim indienen omdat zijn koffer “gestolen” is. Dit is niet waar , het is zijn bedoeling de verzekering op te lichten. De koffer is , na het passeren van de douane , aan een familielid gegeven om snel naar huis te brengen , waarna de claim ingediend gaat worden. Hoe breng je deze persoon ertoe om van de claim af te zien ?

De cursusleider heeft voor de praktijksituaties waar de cursisten weinig raad mee weten gelukkig een goede oplossing.

–        Om een gesprek op gang te brengen worden enkele openingszinnen gegeven die in de persoonlijke en de zakelijke sfeer zijn toe te passen.

–        Tenslotte worden voorbeelden gegeven van het toepassen van het Color Learning System. Dit is een  methodiek, ontwikkeld door de Leugenacademie , om bij de gesprekspartner te kunnen vaststellen of hij/zij de waarheid spreekt of niet.

–        Al het beschrevene wordt in een redelijk hoog tempo behandeld. Het moeilijke is dat je als cursist de gegeven stof moet verwerken en direct in een rollenspel toepassen , vaak in een situatie die , tenminste voor mij als docent Natuurkunde en Informatica met “af en toe de waarheid ontwijkende” studenten , vreemd is. Ik moest me eerst inleven in een situatie en daarna nog de juiste woorden vinden voor die situatie waarin (volgens opdracht) wel of niet gelogen moest worden.

–        Ik ga de stof nog eens grondig doornemen en daarna toepassen waar nodig. Ik vind de cursus zeer nuttig.

Een cursist van dag 1 : Jan van Lingen.

(Jan van Lingen is met zijn 75 jaar onze oudste deelnemer)