Meeste mensen slecht in herkennen van leugens

AMSTERDAM – De meeste mensen hebben het nauwelijks in gaten als er tegen hen wordt gelogen. Dat blijkt uit een onderzoek van Psychologie Magazine.

Wanneer mensen moeten bepalen of iemand anders liegt of niet, slagen ze daar maar in 50 procent van alle gevallen in. Bij het ontmaskeren van leugenaars presteert de gemiddelde persoon dus even goed als bij een blinde gok. Dat blijkt uit een onderzoek van het tijdschrift Psychologie Magazine.

Lichaamstaal

Bij het onderzoek testten vierduizend proefpersonen op internet hun vaardigheid om leugens te herkennen. De studie wees uit dat er bij het opsporen van leugen vaak op lichaamstaal wordt gelet. Zo geloofde 49 procent van de ondervraagden dat leugenaars je niet recht in de ogen kijken. Zeventig procent van de deelnemers waren van mening dat leugenaars meer nerveuze bewegingen maken dan mensen die de waarheid vertellen.

Tegenstrijdigheden

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat lichaamstaal nauwelijks iets zegt over de betrouwbaarheid van een spreker. Om een leugenaar te ontmaskeren kun je beter luisteren naar wat hij zegt en nagaan of er tegenstrijdigheden in zijn verhaal zitten. De vierduizend proefpersonen van Psychologie Magazine ontmaskerden leugenaars dan ook maar in de helft van alle gevallen. Dat is hetzelfde als kansniveau. Kortom: ze hadden net zo goed kunnen gokken.

Geld

De deelnemers aan het onderzoek werden ook ondervraagd over hun persoonlijke neiging tot liegen. Uit hun antwoorden bleek dat vrouwen in het dagelijks leven vooral liegen over hun gewicht en de hoeveelheid geld die ze hebben uitgegeven. Mannen vertellen eerder een leugen over hun prestaties en over de hoeveel geld ze verdienen. bron: nu.nl